2-9-е классы:

№ п/п ФИО обучающегося Класс № приказа
1 Яппарова Дарья Максимовна 4-в Приказ №1 от 09.01.2020 г.
2 Голощапов Ярослав Евгеньевич 8-б Приказ №3 от 13.01.2020 г.
3 Любченко Римма Владимировна 3-в Приказ №5 от 17.01.2020 г.
4 Любченко Татьяна Владимировна
5 Шлябина Вера Евгеньевна 8-в Приказ №17 от 07.04.2020 г.
6 Седов Илья Григорьевич 5 Приказ №34 от 05.06.2020 г.
7 Санникова Кира Дмитриевна 7-а Приказ №35 от 05.06.2020 г.
8 Санников Вадим Дмитриевич 7-а
9 Чепкасова Алина Андреевна 5 Приказ №38 от 08.06.2020 г.
10 Шпиев Давид Александрович 4-в Приказ №39 от 08.06.2020 г.
11 Радионов Артур владимирович 6-а Приказ №41 от 09.06.2020 г.
12 Артеменко Сергей Геннадьевич 4-в Приказ №45 от 11.06.2020 г.
13 Осанова Вероника Андреевна 9-в Приказ №47 от 17.06.2020 г.
14 Еременко Виктория Викторовна 9-а Приказ №76 от 21.08.2020 г.
15 Радионова Екатерина Алексеевна 9-в Приказ №77 от 21.08.2020 г.
16 Халаджи Полина Павловна 8-а Приказ №90 от 04.09.2020 г.
17 Палеха Ксения Андреевна 6-а Приказ №97 от 22.09.2020 г.
18 Обухова Анастасия Дмитриевна 3-г Приказ №101 от 07.10.2020 г.
19 Мирошниченко Никита Николаевич 5 Приказ №49 от 19.06.2020 г.
20 Проскурякова Диана Юрьевна 6-б Приказ №50 от 28.06.2020 г.
21 Евсеев Степан Андреевич 5-а Приказ №56 от 14.0.2020 г.
22 Москалева Виктория Дмитриевна 9-б Приказ №57 от 14.07.2020 г.
23 Кропотин Роман Владимирович 5 Приказ №58 от 15.07.2020 г.
24 Юденков Никита Сергеевич 4-в Приказ №68 от 12.08.2020 г.
25 Чебельков Артем Евгеньевич 4-в Приказ №72 от 20.08.2020 г.
26 Суфияров Данил Олегович  2-в Приказ №73 от 20.08.2020 г.
27 Туренко Егор Алексеевич 5-а Приказ №74 от 20.08.2020 г.
28 Шагиева Варвара Владимировна 5-в Приказ №75 от 20.08.2020 г.
29 Цирюк Виктория Станиславовна 3-а Приказ №104 от 05.11.2020 г.
30 Исаев Кирилл Сергеевич 5-б Приказ №107 от 16.11.2020 г.
31 Бутовцев Иван Алексеевич 2-в Приказ №109 от 16.11.2020 г.
32 Шевченко Екатерина Евгеньевна 8-в Приказ №115 от 01.12.2020 г.